Demontering/Skrotning

Demontering/Skrotning


Gamla skyltar kan innehålla kvicksilver och andra farliga metaller. Vi ser till att allt återvinns på ett korrekt och miljövänligt vis.


Kontakta oss